iki etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
iki etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
0

Tek Mi Çift Mi Oyunu Nasıl Oynanır?


Oyunun Oynandığı Yer: Her yerde oynanır.
Oyuncu Sayısı: En az iki kişi ile oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Çakıl taşları.

Tek Mi Çift Mi Oyunu Oynanışı

İki oyuncu karşılıklı durur. Oyunculardan birisi eline çakıl taşlarını alır. Diğer oyuncuya göstermeden çakıl taşlarını iki eline paylaştırır ve “Tek mi, çift mi? ” diye sorar. Karşısındaki oyuncu “Tek” ya da “Çift” cevabını verir. Eğer tahmini doğruysa bir puan kazanır. Tahmini yanlışsa diğer oyuncu bir puan alır. En çok puan toplayan oyuncu oyunu kazanır.

0

Nesi Var Oyunu Nasıl Oynanır?

Oyunun Oynandığı Yer: Kapalı alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: Grup olarak oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Malzemesizdir.

Nesi Var Oyunu Oynanışı

Sayışmayla ebe seçilir. Seçilen ebe odadan çıkarılır. Diğer oyuncular birlikte bir nesne belirlerler. Daha sonra odaya alınan ebe, diğer oyunculara “nesi var? ” sorusunu sorarak nesneyi bulmaya çalışır.

Örnek:
Seçilen nesne “pencere” olsun.


Ebe tahmin ettiği nesneyi söyler. Ebenin 3 kez nesne söyleme hakkı vardır. Üçüncü hakkında nesneyi bulamazsa ebelikten kurtulamaz. Bulursa yeni ebe seçilerek oyuna devam edilir.

0

Hedefi Vur Oyunu Nasıl Oynanır? (Oyun Tarifi)
Oyunun Oynandığı Yer: Kapalı yerde oynanır.
Oyuncu Sayısı: Grup olarak oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Pano, tebeşir, atkı (eşarp, mendil vb. ).

Hedefi Vur Oyunu Oynanışı

Oyuncular üç gruba ayrılırlar. Panoya iç içe dairelerden oluşan, üzerine puan verilen bir hedef tahtası hazırlanır. Dışarıdan içe doğru artan puanlar dairelerin üzerine yerleştirilir. En yüksek puan dairenin ortasında yer alır. Her grubun birer oyuncusu gözleri bağlı olarak hedef tahtasına doğru yürür. Parmağıyla hedef tahtasına dokunur. Dokunduğu puanı grubuna kazandırır. Sırayla grubun tüm oyuncular› hedef tahtasına dokunur. Hepsinin aldığı puanlar toplanır. Hangi grubun puanı fazla ise o grup kazanır.

0

Çamurda Çivi Oyunu Oynanışı


Oyunun Oynandığı Yer: Açık alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: En az iki kişi ile oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Oyuncu sayısı kadar çivi.

Çamurda Çivi Oyunu Oynanışı

Oyunda bir merkez nokta belirlenir. Sayışmayla oyuna başlayacak oyuncu seçilir. Seçilen oyuncu belirlenen merkez noktaya çivisini atmaya çalışır. Merkez noktaya en çok yaklaşan oyuna başlar. Merkez noktadan çivisinin battığı noktaya bir çizgi çizer. Diğer oyuncu da merkez noktadan kendi çivisinin battığı yere çizgisini çizer. Oyuncular, çivilerini atarak çizgilerini uzatırlar. Çivisini çizgi çizilemeyecek noktaya atan ya da çivisini batıramayan oyuncu yanar. Sıra diğer oyuncuya geçer. Rakibinin çizgisini kendi çizgisiyle kesen oyuncu oyunu kazanmış olur.

4

Amiral Battı Oyunu Nasıl Oynanır?

Oyunun Oynandığı Yer: Kapalı alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: İki kişi ile oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Kâğıt, kalem.

Amiral Battı Oyunu Oynanışı

Oyuncular kâğıtlarına iki büyük kare çizerler. Bunları enine ve boyuna onar çizgi ile 100 kareye bölerler. Küçük kareleri tanımlamak amacıyla büyük karelerin üst tarafına A'dan başlayarak harfler, sol kenarına da 1' den 10' a kadar rakamlar yazılır. Büyük karelerden biri oyuncunun kendi savaş alanı, diğeri rakibinin savaş alanıdır. Her oyuncu kendi savaş alanının kareleri içerisine gemileri yerleştirir.

1 adet: Amiral: XXXX
2 adet: Kruvazör: XXX
3 adet: Muhrip: XX
4 adet: Denizaltı: X


Oyunculardan biri elindeki boş kareler üzerinden önce bir rakam sonra da bir harf söyleyerek rakibinin gemilerinin karesini bulmaya çalışır(Oyundaki ifadesi ile rakibinin bir karesine ateş eder.). İsabetli atışta da gemiyi batırmış olur. Örneğin 9'un b'si, 9'un c'si ve 9'un d'si gibi. Gemileri saldırıya uğrayan oyuncu da karşısındakine "Amiral yara aldı." "Bir denizaltı battı." şeklinde bilgiler verir. Üç atıştan sonra sıra öbür oyuncuya geçer. Aynı zamanda oyuncu, kâğıdındaki diğer büyük kareden de rakibinin durumunu takip eder. Hangi oyuncunun amirali önce batarsa oyunu kaybeder.


0

Üçgen Peynir Dilimleri Oyunu Tarifi

Oyunun Oynandığı Yer: Kapalı alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: İki kişi ile oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Kalem ve kağıt.

Üçgen Peynir Dilimleri Oyunu Oynanışı


Kareli bir kağıt üzerine noktalardan oluşan, isteğe göre büyüklüğü değişen bir altıgen oluşturulur. İki oyuncu noktaları karşılıklı olarak üçgen yapacak şekilde birleştirirler. Oyuncular üçgenini oluşturdukça bu üçgenin içine kendi isimlerinin baş harfini yazarlar. En fazla üçgeni oluşturan oyuncu oyunu kazanır.

0

Mektup Oyunu Nasıl Oynanır?


Oyunun Oynandığı Yer: Açık alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: En az iki kişi oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Tebeşir, yassı taşlar.

Mektup Oyunu Oynanışı

Oyun alanına alttaki şekil çizilir. Kurayla oyuna başlayacak oyuncu belirlenir. Oyuncu, taşı birlere atmaya çalışır. Oyuncu, tek ayak üzerinde sekerek taşı sırayla beşlere kadar getirir. Beşlere gelince iki ayağını yere basarak dinlenir. Daha sonra yine sekerek altılar, üçler, ikiler ve birlere gelerek taşı dışarı çıkarır. Oyuncu ikilere geçmiş olur. Taşı ikinci bölüme atarak oyuna başlar. Bütün bölümler bu şekilde oynanır.

Taş, çizgiye ya da hedeflenen alandan başka bir yere atılırsa oyuncu yanmış olur. Sıra diğer oyuncuya geçer. Bütün bölümleri tamamlayan oyuncu numaralı bölümlerden birini almaya hak kazanır. Arkası dönük olarak birinci bölümün önünden taşı fırlatır. Taş hangi numaralı bölüme denk gelirse o bölüm oyuncunun olur. Orada iki ayağıyla basıp dinlenebilir. Ancak diğer oyuncular bu alanı kullanamazlar, o bölümü kullanmadan oyuna devam ederler. Oyuncunun aldığı oda sayısı arttıkça oyunu oynamak zorlaşır. Tüm bölümler oyuncular tarafından bitirildiğinde oyun sona erer.

0

Tren Oyunu Nasıl Oynanır? (Tren Oyunu Tarifi)


Oyunun Oynandığı Yer: Kapalı alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: İki kişi ile oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Kâğıt, kalem.

Tren Oyunu Tarifi

Sayışmayla oyuna başlayacak oyuncu seçilir. Oyuncular ellerindeki kâğıtlara birden dokuza kadar sırayla rakamlar yazarlar. Oyuna başlayan oyuncu elindeki kâğıda gizlice bir sayı yazar. Diğer oyuncu bu sayıyı tahmin etmeye çalışır.

Örneğin, oyuncu altı rakamını yazmışsa ve arkadaşı bunu bilememişse altı rakamının üstüne bir çizgi çeker. Eğer bilmişse çizgi çizemez, oyun sırası diğer tarafa geçer. Rakamların etrafı dört çizgi çizilerek kare ile çevrilince vagon olurlar. Bütün rakamların çevresi kapatılınca tren kalkar. Treni kaldıran oyuncu oyunu kazanır.

NOT=Üstteki görselde gördüğünüz gibi rakamların üstüne,sağına,soluna ve altına düz çizgi çizilerek 4 kenarlı kare şeklinde bir vagon yapılır.Ardından vagondan duman çıkma süsü verilebilir.
0

Sekiz Kuyulu Taş Oyunu Nasıl Oynanır?


Oyunun Oynandığı Yer: Açık alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: 2 kişi ile oynanır.
Kullanılan Malzemeler: 32 çakıl taşı.

Sekiz Kuyulu Taş Oyunu Tarifi

Oyun alanına karşılıklı dörder çukur kazılır. İki oyuncu otuz iki tane çakıl taşını eşit olarak paylaşırlar. Sekiz çukura dörder tane taş yerleştirirler.

Kura ile seçilen oyuncu başlamaya hak kazanır. Başlayan oyuncu kendine ait çukurlardan dört taş alır, istediği çukurdan başlayarak sırayla her çukura birer taş koyar.

Diğer oyuncu da aynı eylemi tekrarlar. Bu taş yerleştirme esnasında kendi çukurunda bir taş bırakmayı başaran oyuncu bu çukurun karşısında yer alan diğer oyuncunun çukurundaki bütün taşları almaya hak kazanır. Oyun bu şekilde devam eder ve rakibin taşlarını toplamayı başaran oyuncu kazanır.

0

Kutu Kutu Oyunu Nasıl Oynanır?

Oyunun Oynandığı Yer: Kapalı alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: İki kişi ile oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Kalem, kâğıt.

Kutu Kutu Oyunu Tarifi

Kareli bir kâğıt üzerine noktalardan oluşan, isteğe göre büyüklüğü değişen (5x5,10x10 olabilir.) bir kare oluşturulur. Karenin içerisindeki bütün kutucuklara nokta konulur.Oyuncular sırayla kare içerisindeki iki noktayı çizerek birleştirirler. Çizgilerle kare oluşturan oyuncu isminin baş harfini karenin ortasına yazar. Sırası gelen oyuncu tamamlayabildiği kadar kare oluşturur. En çok kare oluşturan kişi oyunu kazanır.


0

El Kızartmaca Oyunu Nasıl Oynanır?


Oyunun Oynandığı Yer: Açık alanda oynanır.
Oyuncu Sayısı: iki kişi ile oynanır.
Kullanılan Malzemeler: Malzemesizdir.

El Kızatmaca Oyunu Tarifi

Sayışmayla ebe seçilir. Rakip oyuncu avuçlarını yukarı doğru kaldırır. Ebe ellerini üzerine koyar. Rakip oyuncu, ebenin sağ veya sol eline vurmaya çalışır. Eğer ıskalarsa sıra ebeye geçer. Oyun bu şekilde devam eder.

0

Çivili Futbol (Tik Tak) Oyunu Tarifi


Oynanacak Yer: Karşılıklı oturulabilecek bir sehpa veya masa
Oyuncuların Cinsiyeti: Erkekler veya kızlar
Oyuncu Sayısı: 2 kişi Kullanılacak
Oyuncak/Malzeme: Çivili futbol tahtası, bozuk para, düğme veya gazoz kapağı

Çivili Futbol Oyununun Tarifi

Çivili tahta üzerine belirli aralıklarla ve sırayla dizilen çivilerin arasında sırayla madeni parayı iterek, aralardan zoraki geçirerek karşı kaleye ulaşıp gol atmaktır hedef. Para geçmek bilmez çivilerin arasından, geçince de zaten biraz ilerleyip başka bir çiviye çarpıp kalıverir. Paraya hızla vurmak da çözüm değildir; ters tepebilir, o hızla geri dönüp bir anda kendi kalenizin önünde bitiverir oyun. Bazen tahta dışına da kaçar doğal olarak madeni para. Böyle durumlarda ise paranın yarısının dışarıda bırakılarak baş parmağın veya işaret parmağının ucuyla havalandırıp rakip tarafa en kısa yoldan gidilmeye çalışılır. Tahta üzerine saha çizgileri, korner, penaltı atışı noktası çizmek zaten elzemdi. Ama kalenin arkasına ağ yapmaya çalışmak en büyük meşgaleydi bu oyunda. Kah bir naylon parçası, kah bir yerlerden edinilmiş delikli kumaşlar müthiş kale ağları olurlardı. Böylelikle gol olduğunda madeni para dışarı kaçmaz ve oynanan oyundan duyulan haz artardı.